VfB Ottersleben I – Magdeburger Kind

VfB Ottersleben I – SV Wolmirstedt

SSV Besiegdas I – Magdeburger Kind

SSV Besiegdas I – SV Wolmirstedt

VfB Ottersleben I – SSV Besiegdas II

VfB Ottersleben I – SSV Besiegdas I